Plener Ślubny

Zdjęcie z pleneru ślubnego w Ojcowskim Parku Narodowym